Summer Term 2016

Our topic this term is ‘Antur yn yr Aifft’.  Here is our topic web:

S3 Ysgol Trefonnen Topic Web Antur Yn Yr Aifft

Ein thema tymor hwn yw ‘Antur yn yr Aifft’.  Dyma’r map thema:

S3 Ysgol Trefonnen Map Thema Antur Yn Yr Aifft 

Here is our homework for the term – do it in any order – one task every fortnight (there are 8 tasks altogether – you need to do at least 6 but you can do them all if you like!)

Dyma ein gwaith cartref am y tymor – gwnewch e mewn unrhyw drefn – un tasg bob pythefnos (dyma 8 tasg – rhaid i chi wneud o leiaf 6 ond rydych chi’n gallu gwneud bob tasg os ydych chi eisiau!) 

S3 homework Egyptian topic

Task / tasg 1:  Monday 25th April / Dydd Llun Ebrill 25

Task / tasg 2: Monday 9th May / Dydd Llun Mai 9

Task / tasg 3: Monday 23rd May / Dydd Llun Mai 23

Task / tasg 4: Monday 6th June / Dydd Llun Mehefin 6

Task / tasg 5: Monday 20th June / Dydd Llun Mehefin 20

Task / tasg 6: Monday 4th July / Dydd Llun Gorffennaf 4

Geirfa Allweddol

Thema

Yr Aifft Egypt
Eifftwyr Egyptians
Yr afon Nîl River Nile
Anialwch Desert
Bedd Tomb
Pharo Pharaoh
Pyramid Pyramid
Y byd a ddaw Afterlife
Mwmeiddio Mummify
Tymheredd Temperature
Poblogaeth Population

Gwyddoniaeth

Grym Force
Gwthio Push
Tynnu Pull
Ffrithiant Friction
Disgyrchiant Gravity
Arwyneb Surface
Magnet Magnet
Atynnu ( tynnu at ei gilydd) Attract
Gwrthyrru ( symud oddi wrth ei gilydd) Repel
Gogledd North
De South
Bar fagnet Bar magnet
Magnet pedol Horseshoe magnet