Summer Term 2016

Y Byd Bendigedig Summer/ Haf  2016

Ein cywaith y tymor hwn ydy ‘Y Byd Bendigedig.’ Fe fyddwn yn dysgu am Y Gofod yr hanner tymor yma. Fe ddechreuodd y cywaith mewn ffordd cyffrous pan wnaethon ni ddarganfod  yr estron Egoo yn un o’n sesiynau coedwig. Dydyn ni ddim yn gwybod o pa blaned y daeth Egoo ac fe fyddwn yn dysgu mwy amdano yn ystod y cywaith. Fe fydd yn mynd adref gyda’r plant i ddysgu am y Ddaear  sef ein planed ni. Plis byddwch yn garedig iddo a cofiwch ei fod yn bell o’i gartref ef 🙂

This term our topic is ‘Y Byd Bendigedig’. We will be learning about Space this half term. The topic got off to an exciting start when we found ‘Egoo’ an alien during one of our forest school sessions. We don’t know which planet Egoo comes from but will be learning more about him as the topic develops. He will be coming home with the children to learn about Planet Earth. Please be kind to him and remember he is a long way from home 🙂

IMG_1322[1]

The children planned some of this terms activities during our ‘Pupil Voice’ sessions. We have made junk model aliens, named our own stars and made space creatures out of K’Nex.

Cynlluniodd y plant rhai o weithgareddau y tymor drwy sesiynau ‘Llais y Plentyn.’ Rydyn ni wedi creu  modelau estroniaid allan o jync , enwi ein ser a gwneud creaduriaid o’r gofod allan o K’nex.

IMG_1326[1]IMG_1324[1]IMG_1308[1]IMG_1315[1]

Our forest school sessions are continuing this term so please remember to send a scruffy, old pair of trousers on a Tuesday. This term we will be making mud monsters, identifying leaves and trees, bird watching and making recipes in the mud kitchen.

Mae ein sesiynau fforest  yn dal i gario ymlaen y tymor yma felly cofiwch anfon hen bar o drowsus ar ddydd Mawrth. Y tymor yma fe fyddwn yn creu anghenfilod mwd , dod i adnabod coed a dail , gwylio adar a chreu ryseitiau yn y cegin mwd.

IMG_1274[1]IMG_1292[1]IMG_1295[1]IMG_1287[1]

Cyflwyniad Llafaredd  -Peidiwch ac anghofio fod gan bob plentyn ddyddiad i’w cyflwyniad gan yr Athro Gwybod Popeth. Cyn belled rydyn ni wedi cael cyflwyniadau ar Superheroes, Cwn, Cathod ,Paw Patrol a Celf.

Oracy Presentations – Don’t forget every child has a date for their ‘Professor Know it All’ presentation. So far we have had presentations on Superheroes, Cats, Dogs, Paw Patrol and Art. Professor Know it All Presentations

IMG_1340