Croeso nol

Helo bawb

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Happy New Year to you all!

We hope you all had a lovely break and we are looking forward to seeing you all again tomorrow morning, bright and early. Please remember: school starts at 9 o’clock sharp.

There will be NO SWIMMING – DIM NOFIO this week. Swimming will be starting again next week, 11th January.
The classes swimming this term will be:

Dosbarth Beddgelert (Mrs Baynham)
Dosbarth Tryweryn (Miss Hughes)
Dosbarth Cilmeri (Mrs Smith)

Please remember the increase in fee for the bus for the swimming sessions. It is now £1.50 per child per week. please. Below is the original email sent out with details of this price change from the Well-Being Team from October last year.

Looking forward to a wonderful new term.

Diolch yn fawr

Dear Parents,

Our swimming system here at Ysgol Trefonnen continues to work well for our children. The children are enjoying their extended swim, and good progress is being reported by the swimming instructors.

However, increased bus fares mean we are unable to cover the cost of the bus to take the children to the pool. Whilst we only changed the cost a few months ago, we need to do so again. Therefore, from JANUARY 2017, each child will need to pay £1.50 per swimming session (this is still a much lower price than children from other local schools are paying). Please continue to pay your child’s class teacher every Wednesday. If you wish, you can pay for the half term.

Thank you.

The Well-Being Team.

Annwyl Rieni / Gofalwyr

Mae’r drefn nofio yma yn Ysgol Trefonnen yn parhau i weithio yn dda gyda’n plant. Mae’r plant yn mwynhau nofio am fwy o amser. Gwelir cynnydd da gan yr athrawon nofio.

Ond mae cost y bws yn codi sy’n golygu nad ydym yn medru cwrdd â chost y bws i fynd â’r plant i’r pwll nofio. Er newidwyd y pris ychydig o fisoedd yn ol, mae angen gwneud hyn eto. Felly, o Ionawr 2017, bydd angen i bob plentyn dalu £1.50 am bob sesiwn nofio (sydd dal llawer llai na beth mae plant o ysgolion lleol eraill yn talu.) Dylid talu’r arian i’r athrawes ddosbarth bob dydd Mercher. Mae’n bosibl talu am hanner tymor cyfan.

Diolch.

Y Tîm Lles