Mrs Tuffnell

A fantastic concert was held in school this afternoon to mark the retirement of Mrs Gwawr Tuffnell. A wonderful, creative, caring and very warm teacher – many children have passed through her class over the years and Ysgol Trefonnen and Llandrindod Wells are much better places because she was here!

Many former colleagues from over the years – from all over Wales and even from the Dominican Republic – came to the event. All classes performed special ‘diolch’ and ‘hwyl fawr’ versions of songs.

Mrs Tuffnell received flowers, balloons and a special retirement gift. We all wish her well and hope she will come back and see us all soon.

Hwyl Fawr Mrs Tuffnell. Happy Retirement!

Roedd cyngerdd ffantastig yn yr Ysgol y prynhawn ‘ma er mwn hodi ymddeoliad Mrs gwawr Tuffnell. Roedd Mrs Tuffnell yn athrawes wych, yn greadigol, caredig a gofalgar. Mae llawer o blant wedi bod yn ei dosbarth dros y blynyddoedd ac mae Ysgol Trefonnen a Llandrindod yn lleodedd llawer gwell oherwydd ei bod hi wedi bod yma.

Saeth llawer o’i chydweithwyr ar hyd y blynyddoedd i’r digwyddiad – o Gymru benbaladr a hyd yn oed o’r Dominican Republic. Perfformiodd pob dosbarth eu fersiwn nhw eu hunain o ganeuon I ddweud ‘diolch’ a ‘hwyl fawr’.

Cafodd Mrs Tuffnell flodau, balwnau ac anrheg arbennig are i hymddeoliad. Dymunwn yn dda iddi a gobeithio y bydd hi’n dod nol i’n gweld yn fuan.

Hwyl fawr Mrs Tuffnell. Ymddeoliad Hapus.

IMG_1362