Eisteddfod

Canlyniadau Eisteddfod Ysgol Trefonnen 2016

Results of Ysgol Trefonnen’s School Eisteddfod

Arlunio / Art

Meithrin / Derbyn Nursery / Reception
1af Layla Rahem (Dulais) a Rosa Roderick (Aran)
2il Millie Chevalier (Pentrosfa)
3ydd Jonathan Davies (Dulais)

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2
1af Thurza Currie (Pentrosfa)
2il Deegan Evans (Aran)
3ydd Lucy Tribe (Ithon)

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4
1af Kimberley Coe (Pentrosfa)
2il Demi-Lee Percy (Pentrosfa) a Jamie Williams (Dulais)
3yddTeilo Dauksta (Aran) ac Amelia Riley (Ithon)

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6
1af Kira Young (Dulais)
2il Maisie Leafe (Dulais)
3ydd Cerys Gough (Ithon)

Mathemateg / Mathematics

Blwyddyn 3/ Year 3
1af Caitlin Hurst (Dulais)
2il Tamara Hawksworth (Ithon)
3ydd Edie Leafe (Dulais)

Blwyddyn 4/ Year 4
1af Rhys Smith (Aran)
2il Sioned Harris (Dulais)
3ydd Calitia Millard (Dulais)
Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6
1af Kian Williams (Aran)
2il Ieuan Evans (Aran)
3ydd Lewis Heath (Pentrosfa) a Kieran Humphries (Aran)

Llawysgrifen / Handwriting (Cantre’r Gwaelod)

Blwyddyn 2 / Year 2
1af Evie Gray (Aran)
2il Megan Edwards (Dulais)
3ydd Tom Bolland (Aran) a Reuben Horwood (Ithon)

Llawysgrifen/Handwriting (Y Bala)

Blwyddyn 1 a 2
1af Shannon Coe (Penrtrosfa)
2il Conner Hawskworth (Ithon)
3ydd Angel Sharkey (Aran)

Medal y Dysgwyr / Leaners Medal

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 (Cilmeri)
1af Andrew Jones (Aran)
2il Evan Lewis (Dulais)
3ydd Brooklyn Mills (Pentrosfa)

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 (Beddgelert)
1af Megan Shuker (Aran)
2il Aisha Meyers (Dulais)
3ydd Finlay Hughes (Pentrosfa)

Y Fedal Ryddiaith

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 ( Dinas Emrys)
1af Caitlin Hurst (Dulais)
2il Bran Fox James (Dulais)
3ydd Holly Broom (Ithon) a Demi-Lee Percy (Pentrosfa)

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 ( Cilmeri)
1af Luke Withers (Ithon)
2il Andrew Jones (Aran)
3ydd Harvey Colley (Pentrosfa)

Cystadleuaeth Ysgrifennu Saesneg / English Writing Competition

Blwyddyn 3 a 4 ( Dinas Emrys)
1af Demi-Lee Percy (Pentrosfa)
2il Sioned Harris (Dulais)
3ydd Holly Broom (Ithon) a Bran Fox James (Dulais)

Cystadleuaeth Ysgrifennu Saesneg / English Writing Competition

Blwyddyn 5 a 6 (Tryweryn)
1af Rowan Beasley (Aran)
2il Cerys Gough (Ithon)
3ydd Ieuan Evans (Aran)

Y Gadair / The Chair

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 (Tryweryn)
1af Rowan Beasley (Aran)
2il Carwyn Hardiman (Pentrosfa)
3ydd Emily Proudman (Pentrosfa)

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 ( Beddgeleret)
1af Kiera Coe (Pentrosfa)
2il Megan Shuker (Aran)
3ydd Demi-Lee Slater (Pentrosfa) a Kieran Humphries (Aran)

Cystadleuthau Llwyfan / Stage Competitions

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn/ Nursery and Reception Classes
1af Aran
2il Dulais
3ydd Pentrosfa
4ydd Ithon

Blwyddyn 1 a 2/ Year 1 and 2
1af Dulais
2il Pentrosfa
3ydd Aran
4ydd Ithon

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4
1af Dulais
2il Pentrosfa
3ydd Ithon
4ydd Aran

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6
1af Dulais
2il Ithon
3ydd Pentrosfa
4ydd Aran

Y Côr / The Choir
1af Pentrosfa
2il Aran
3ydd Dulais
4ydd Ithon

Arweinydd Gorau / Best Conductor Annie Cromie