Sports day

Sports Day this year will be on Tuesday 21st June. KS2 will compete in the morning and the Foundation Phase will compete in the afternoon. The reserve date is Tuesday 28th June. More details to follow.

Mi fydd diwrnod Mabolgampau ar Dydd Mawrth Mehefin 21ain eleni. Mi fydd plant CA2 yn cystadlu yn y bore ac mi fydd plant Cynfnod Sylfaen yn cystadlu yn y prynhawn.

Os na fydd y dyddiad yma yn gyfleus (oherwydd y tywydd) mi fydd cael ei gynnal ar Ddydd Mawrth, Mehefin 28.