Easter Egg Competition

The Easter Egg competition finally came to a climax this afternoon when staff from the Co-op came to school to announce the winners. To a hall full of hushed excited children, the winners were announced and presented with their prizes – GIANT EASTER EGGS. Wow

All those who took part in the competition also received an egg from the Co-op to take home. Yum!

The Co-op will be displaying the winning posters and a selection of others in the shop during the next couple of weeks for you to pop in and look at.

Many thanks to the Co-op for sponsoring this competition and providing the prizes and to all the children who participated. The judges said they’d never had such a hard job choosing a winner and all who took part should be very proud.

Da iawn i chi i gyd.

Fe wnaeth y gystadleuaeth Wy Pasg gyrraedd uchafbwynt y prynhawn yma pan ddaeth staff o’r Co-op i’r ysgol i gyhoeddi’r enillwyr. Cafodd yr enillwyr eu cyhoeddi a fe gafodd yr enillwyr wy pasg enfawr yr un.

Cafodd pawb arall oedd wedi cystadlu wy i fynd adref hefyd. Iym!

Fe fydd y Co-op yn arddangos lluniau’r enillwyr yn y siop yn ystod yr wythnosau nesaf.

Diolch yn fawr iawn i Co-op am noddi’r gystadleuaeth ac am y gwobrau. Diolch hefyd i bawb wnaeth gystadlu. Fe ddywedodd y beiriniaid ei bod wedi bod yn anodd dewis yr enillwyr a dylai bawb oedd wedi cystadlu fod yn browd iawn.

Da iawn i chi gyd