Urdd Eisteddfod Aberhonddu

Another fantastic day in the second round of the Eisteddfod. Well done to everyone who took part – you were all great! The winner of each competition will now go through to represent South Powys in the all Wales Final round in Flintshire. A big thank you to everyone who helped prepare the children for the Eisteddfod and thank you to everyone who came along to support.

Diwrnod llwyddiannus arall yn yr Eisteddfod. Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu-roeddech chi gyd yn wych! Fe fydd yr ennillwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli De Powys yn y rownd Genedlaethol yn Fflint. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi helpu i baratoi’r plant ar gyfer yr Eisteddfod a diolch yn fawr i bawb a wnaeth ddod i gefnogi.

Dyma’r canlyniadau.

Yr 1&2 Learners Recitation / Llefaru i ddysgwyr
1st / 1af Phoebe
2nd / 2ail Chardonnay

Yr 3&4 Recitation / Llefaru Bl 3&4
1st / 1af Caitlin
2nd / 2ail Demi-Lee

Yr 3&4 Solo / Unawd Bl 3&4
1st / 1af Luke M

Yr 5&6 Recitation / Llefaru Bl 5&6
1st / 1af Cerys
2nd / 2ail Maisie L

Ymgom
2nd / 2ail Grŵp Cerys
3rd / 3ydd Grŵp Ieuan

Dramatic Performance / Cyflwyniad Dramatig
1st / 1af Ysgol Trefonnen