Gwersi Offerynnol

Rydyn yn cynnig gwersi offerynnol i blant ym mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6. Ar hyn o bryd rydyn yn cynnig gwersi piano, ffidl, llais, pres, chwythbrennau a gwersi drymiau. Daw Athrawon Teithiol i’r ysgol yn wythnosol i roi gwersi yn ystod y diwrnod ysgol. Am fwy o fanylion plis cysylltwch a’r ysgol.