Newyddion

Bore Coffi Bendigedig

IMG_1505

IMG_1509

IMG_1511
Cafwyd bore prysur iawn yn neuadd yr ysgol bore yma. Cawsom de a choffi, â rhai picau ar y maen a Bara Brith. Cafwyd perfformiadau gwych gan y dosbarthiadau yn ogystal a grwpiau canu a llefaru. Ardderchog pawb!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Eisteddfod Splendigedig!

What a fantastic day at the Urdd Eisteddfod on Saturday the 27th. Bendigedig! Ardderchog pawb!! Diwrnod da! There were many great performances from our children!

Unawd bl 2 ac Iau Solo Yr 2 and under
2 Tom Bolland 3 Megan Edwards

Llefaru Bl 2 ac Iau Recitation yr 2 and under
1 Tom Bolland 2. Megan Edwards 3 Poppy Ramsden.

Llefaru dysgwyr bl 2 ac iau Learners recitation Yr 2 and under
1 Chardonnay Mills 2 Phoebe Foster

Solo bl 3 a 4 Solo yr 3 and 4
1 Luke Millington 2 Edie Leafe 3 Caitlin Hurst

Llefaru Bl 3 a 4 Recitation Yr 3 and 4
1 Demi-Lee Percy 2. Caitlin Hurst 3 Edie Leafe

Cyflwyniad Dramatig Dramatic presentation
1 Parti Cerys. Trefonnen

Llefaru Bl 5 a 6 Recitation yr 5 and 6
1 Cerys Gough 2 Maisie Leafe 3 Annie Cromie

Ymgom / dialogue
1 Parti Ieuan. Trefonnen 2 Parti Cerys.

Trefonnen Enillwyd y gwpan gan grwp y Cyflwyniad Dramatig-da iawn chi ! The cup went to the dramatic presentation from Trefonnen-da iawn chi !

Ffrindiau

Gwnaeth ffrindiau Trefonnen £145 o elw yn y Bingo Dydd Ffolant ar 9 Chwefror! Diolch i bawb am ddod i chwarae a diolch  i’r ffrindiau am helpu! Roedd hi’n noson llawn hwyl a sbri!

Diwrnod ddim gwisg

Fe fydd diwrnod dim gwisg ysgol Dydd Gwener yma. Awgrymwn rhodd o 50c i godi arian i’r uned Gofal Dwys yn Ysbyty Newcross – byddai un o deuluoedd Ysgol Trefonnen yn ddiolchgar iawn.