Newyddion

Mrs Tuffnell

Roedd cyngerdd ffantastig yn yr Ysgol y prynhawn ‘ma er mwn hodi ymddeoliad Mrs gwawr Tuffnell. Roedd Mrs Tuffnell yn athrawes wych, yn greadigol, caredig a gofalgar. Mae llawer o blant wedi bod yn ei dosbarth dros y blynyddoedd ac mae Ysgol Trefonnen a Llandrindod yn lleodedd llawer gwell oherwydd ei bod hi wedi bod yma.

Saeth llawer o’i chydweithwyr ar hyd y blynyddoedd i’r digwyddiad – o Gymru benbaladr a hyd yn oed o’r Dominican Republic. Perfformiodd pob dosbarth eu fersiwn nhw eu hunain o ganeuon I ddweud ‘diolch’ a ‘hwyl fawr’.

Cafodd Mrs Tuffnell flodau, balwnau ac anrheg arbennig are i hymddeoliad. Dymunwn yn dda iddi a gobeithio y bydd hi’n dod nol i’n gweld yn fuan.

Hwyl fawr Mrs Tuffnell. Ymddeoliad Hapus.

IMG_1366

Eisteddfod

Canlyniadau Eisteddfod Ysgol Trefonnen 2016

Results of Ysgol Trefonnen’s School Eisteddfod

Arlunio / Art

Meithrin / Derbyn Nursery / Reception
1af Layla Rahem (Dulais) a Rosa Roderick (Aran)
2il Millie Chevalier (Pentrosfa)
3ydd Jonathan Davies (Dulais)

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2
1af Thurza Currie (Pentrosfa)
2il Deegan Evans (Aran)
3ydd Lucy Tribe (Ithon)

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4
1af Kimberley Coe (Pentrosfa)
2il Demi-Lee Percy (Pentrosfa) a Jamie Williams (Dulais)
3yddTeilo Dauksta (Aran) ac Amelia Riley (Ithon)

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6
1af Kira Young (Dulais)
2il Maisie Leafe (Dulais)
3ydd Cerys Gough (Ithon)

Mathemateg / Mathematics

Blwyddyn 3/ Year 3
1af Caitlin Hurst (Dulais)
2il Tamara Hawksworth (Ithon)
3ydd Edie Leafe (Dulais)

Blwyddyn 4/ Year 4
1af Rhys Smith (Aran)
2il Sioned Harris (Dulais)
3ydd Calitia Millard (Dulais)
Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6
1af Kian Williams (Aran)
2il Ieuan Evans (Aran)
3ydd Lewis Heath (Pentrosfa) a Kieran Humphries (Aran)

Llawysgrifen / Handwriting (Cantre’r Gwaelod)

Blwyddyn 2 / Year 2
1af Evie Gray (Aran)
2il Megan Edwards (Dulais)
3ydd Tom Bolland (Aran) a Reuben Horwood (Ithon)

Llawysgrifen/Handwriting (Y Bala)

Blwyddyn 1 a 2
1af Shannon Coe (Penrtrosfa)
2il Conner Hawskworth (Ithon)
3ydd Angel Sharkey (Aran)

Medal y Dysgwyr / Leaners Medal

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 (Cilmeri)
1af Andrew Jones (Aran)
2il Evan Lewis (Dulais)
3ydd Brooklyn Mills (Pentrosfa)

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 (Beddgelert)
1af Megan Shuker (Aran)
2il Aisha Meyers (Dulais)
3ydd Finlay Hughes (Pentrosfa)

Y Fedal Ryddiaith

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 ( Dinas Emrys)
1af Caitlin Hurst (Dulais)
2il Bran Fox James (Dulais)
3ydd Holly Broom (Ithon) a Demi-Lee Percy (Pentrosfa)

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 ( Cilmeri)
1af Luke Withers (Ithon)
2il Andrew Jones (Aran)
3ydd Harvey Colley (Pentrosfa)

Cystadleuaeth Ysgrifennu Saesneg / English Writing Competition

Blwyddyn 3 a 4 ( Dinas Emrys)
1af Demi-Lee Percy (Pentrosfa)
2il Sioned Harris (Dulais)
3ydd Holly Broom (Ithon) a Bran Fox James (Dulais)

Cystadleuaeth Ysgrifennu Saesneg / English Writing Competition

Blwyddyn 5 a 6 (Tryweryn)
1af Rowan Beasley (Aran)
2il Cerys Gough (Ithon)
3ydd Ieuan Evans (Aran)

Y Gadair / The Chair

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 (Tryweryn)
1af Rowan Beasley (Aran)
2il Carwyn Hardiman (Pentrosfa)
3ydd Emily Proudman (Pentrosfa)

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 ( Beddgeleret)
1af Kiera Coe (Pentrosfa)
2il Megan Shuker (Aran)
3ydd Demi-Lee Slater (Pentrosfa) a Kieran Humphries (Aran)

Cystadleuthau Llwyfan / Stage Competitions

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn/ Nursery and Reception Classes
1af Aran
2il Dulais
3ydd Pentrosfa
4ydd Ithon

Blwyddyn 1 a 2/ Year 1 and 2
1af Dulais
2il Pentrosfa
3ydd Aran
4ydd Ithon

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4
1af Dulais
2il Pentrosfa
3ydd Ithon
4ydd Aran

Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6
1af Dulais
2il Ithon
3ydd Pentrosfa
4ydd Aran

Y Côr / The Choir
1af Pentrosfa
2il Aran
3ydd Dulais
4ydd Ithon

Arweinydd Gorau / Best Conductor Annie Cromie

Mabolgampau

We are REALLY sorry for the changes to sports Day.

The date for the Foundation Phase sports day is now THURSDAY 7th July at 1.30.

The date for the KS2 sports day is (weather permitting) THIS Friday morning, at 9.30.

PLEASE PASS THIS ON!

Jewellery and earrings

Gofynnwyd i ni egluro polisi’r ysgol am glustdlysau a gemwaith i’r rhieni i gyd, gofalwyr ac eraill. Mae’r polisi swyddogol yn honni:

Ni ddylid gwisgo gemwaith o gwbl o achos diogelwch, i warchod y plentyn, plant eraill ac athrawon rhag niwed. Os ydy’r gweithgaredd heb gyffwrdd, chwaraeon eithaf diogel, gall plant gyda chlustiau sydd newydd gael eu tyllu wisgo clustdlysau gyda phlaster drostynt. Mae’r pwyslais ar rieni / gofalwyr y plentyn i wneud hyn.

Felly i fod yn glir, dylai plant sy’n gwisgo clustdlysau, oriawr ayyb allu eu tynnu cyn iddynt gymryd rhan mewn addysg gorfforol, nofio neu unrhyw weithgaredd chwaraeon arall. Pan nad yw’r plant yn gallu eu tynnu eu hunain dylai rhieni eu tynnu cyn ysgol ar y diwrnod pan fo nofio, chwaraeon ayyb. Mewn amgylchiadau arbennig gall plant, gyda chlustiau sydd newydd eu tyllu, wneud Ymarfer Corff ayyb os ydy’r ysgol yn credu ei bod hi’n dderbyniol ac maent yn cael eu gorchuddio gyda phlaster gan y rhieni.

Os ydych yn penderfynu tyllu clustiau eich plentyn, mae’r ysgol yn cynghori mai gwyliau’r haf yw’r amser gorau i wneud hyn, gan fod digon o amser i’r twll ddatblygu ac i’r plentyn ddysgu sut i’w rhoi mewn ac allan. Byddai’r ysgol yn rhybuddio yn erbyn gwisgo gemwaith drud yn yr ysgol.

Mae’r polisi yn cyd-fynd gyda chyngor yr Awdurdod Lleol ac ymarfer diogel Addysg Gorfforol Rhifyn 2000 (BAALPE)