Newyddion

Gwasanaeth Eglwys y Drindod

It was a fantastic evening at Holy Trinity last night. The end of term service was beautiful and the singing and the performances were lovely.

Well done to all the excellent readers!!

Big thanks to all the parents/carers for your wonderful support.

Diolch

Helo bawb

Roedd hi yn noson wych neithiwr yn Eglwys y Drindod. Roeadd gwasanaeth diwedd y tymor yn hyfryd ac roedd y perfformiadau canu yn arbennig.

Da iawn i’r darllenwyr gwych!!

Diolch enfawr i’r holl rieni a’r gofalwyr am eich cefnogaeth bendigedig!

Diolch yn fawr

Ffair Nadolig

The KS 2 Christmas Fair is tomorrow afternoon – take a look at the wonderful treats available to buy (check out Facebook or the website).

Prices from 10p to a couple of quid for these fantastic crafts.

Children will have the opportunity to buy crafts in the afternoon. Doors open to parents/carers from 3.30 pm.

Diolch yn fawr

Prynhawn yfory fe fydd Ffair Nadolig CA 2 – edrychwch ar y pethau arbennig hyn a fydd ar werth.

Prisiau o 10 c i fyny at ychydig bunnoedd am y crefftau hyfryd hyn.

Fe fydd y plant yn cael cyfle i brynu u crefftau yn ystod y prynhawn. Drysau ar agor i’r rhieni/gofalwyr am 3.30 yp.

Diolch yn fawr

Ffair Nadolig Ffrindiau

Cododd Ffair Nadolig Ffrindiau Trefonnen elw anhygoel o
£ 1010.99! Gwaith anhygoel!

Mae’r cyfanswm a godwyd yn ystod y 4 mis diwethaf nawr £ 1708.93 sy’n well na’r targed o £ 1200

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu i godi arian i dalu am y bysiau panto a mwy!!

Nadolig Llawen a diolch o galon am yr holl waith caled.

Eisteddfod Llandrindod 2016

Canlyniadau Eisteddfod Llandrindod

Celf Meithrin/ Derbyn

Art Nursery/ Reception

3ydd Blanca

Canu Meithrin / Derbyn

Solo Nursery / Reception

1af Ava

2il Maisy

3ydd Isla

Canu Blwyddyn 1 a 2

Solo Years 1 and 2

3ydd Lillian Millen

Adrodd Blwyddyn 1 a 2

Recitation Years 1 and 2

1af Lillian Millen

Adrodd 3 a 4

Recitation Years 3 and 4

1af Caitlin Hurst

2il Edie Leafe

Canu Blwyddyn 3 4

Solo Years 3 and 4

1af Luke Millington

2il Seren Price

Llawysgrifen Blwyddyn 3 a 4

Handwriting Years 3 and 4

3ydd Luke Millington

Arlunio Blwyddyn 3 a 4

Art Years 3 and 4

3ydd Evie Gray

Unawd Piano Blwyddyn 3 a 4

Piano Solo Years 3 and 4

1af Tom Bolland

3ydd Seren Price

Unawd Offerynnol Blwyddyn 3 a 4

Instrumental Years 3 and 4

Joint 1st Caitlin Hurst and Edie Leafe

Ysgrifennu stori Blwyddyn 3 a 4

Story Years 3 and 4

2il Caitlin Hurst

Celf Blwyddyn 5 a 6

Art Years 5 and 6

1af Rowan Beasley

Ysgrifennu stori Blwyddyn 5 a 6

Story Years 5 and 6

1af Megan Shuker

2il Ioan Greason-Walker

Unawd Piano Blwyddyn 5 a 6

Piano Solo Years 5 and 6

3ydd Luke Withers

Adrodd Blwyddyn 5 a 6

Recitation Years 5 and 6

3ydd Tegan Hall

Y perfformiad gorau yn yr adran gerdd : Luke Millington ( am yr ail flwyddyn yn olynnol)

The best performance in the Music Section: Luke Millington ( for the second year in succession)