Tymor yr Hydref 2015

Dyma ein thema ar gyfer y tymor.

Tymor yr Hydref 2015- map thema 

Trwy edrych ar ein Twll Dysgu rydyn ni’n gallu dewis dull i helpu ein hunain i ddysgu.

400 (1)

Rydyn ni’n rhoi geiriau newydd ar ein rhestr geirfa.

402

Roedden ni wedi astudio testun trafod.

403

Roedden ni’n teimlo mai canolbwyntio oedd yn bwysig i’n dysgu felly rydyn ni’n defnyddio tylwyth teg canolbwyntio sydd yn rhoi dymuniadau i ni ar gyfer amgylchedd dysgu llwyddiannus.

401