Tymor y Gwanwyn 2016

Blwyddyn Newydd Dda!

Dydy Mrs Smith ddim yn y dosbarth y tymor yma am ei bod yn brysur yn dysgu Cymraeg. Pob lwc Mrs Smith! Mae S3 yn lwcus iawn i gael Miss Powell yn eu dysgu nhw am y tymor.

Ein thema’r tymor yma yw ‘Waste Not Want Not’ ac mae’n trafod edrych ar ôl yr amgylchedd.  Dyma’n map thema.

Map Thema – Waste

Geirfa Allweddol 

Gwastraff Waste
Sbwriel Rubbish
Llygredd Pollution
Safle tirlenwi Landfill site
Arbed, Ailddefnyddio, Ailgylchu Reduce, reuse, recycle
Ymchwilio Investigate
Dosbarthu Classify
Prawf teg Fair test
Casgliad Conclusion