S3 Cilmeri

Mrs. Smith
Blwyddyn 3 a 4 Ffrwd Saesneg

DSC_0041
S3 gan S3 – Pwy yw pwy? Ein hunan bortreadau ffantastig.

Croeso i dudalen S3! Dyma lle allwch chi ddod o hyd i wybodaeth defnyddiol a gweld beth rydyn wedi bod yn gwneud yn y dosbarth. 

Pethau pwysig i S3 Cilmeri i gofio:

  • I ddod a gwaith cartref yn ol ar fore Dydd Llun.
  • I ddarllen bob nos a nodi unrhyw sylwad yn y llyfr.  
  • I ddod a gwisg ymarfer corff i’r ysgol bob dydd. 
  • I ddysgu tablau ac ymarfer, ymarfer, ymarfer!

Gem Tablau Bwrw’r Botymauhit the button qr code

Dyma un o’n hoff gem yn S3 ac mae’n gret i ddysgu tablau…..cliciwch y linc isod ne sganiwch y cod QR gyda’ch ffon.

Rydyn ni’n dwlu ar gêm ‘Hit the Button’!