Tymor y Gwanwyn 2016

Ein them y tymor yma ydy 1, 2, 3, ffwrdd a ni, sef thema am bwyd a ffitrwydd. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y map thema isod.

Map Thema

We took part in a Nature Detectives 'Gruffalo Sensory Walk'.

Dyma ni yn cymryd rhan ar Daith y Synhwyrau wedi gwisgo fel Gryffalo.

We have been learning about instruction writing. We followed the 'bossy verbs' to make a very tasty, scrummy, delicious pizza! (We have been learning about describing words too!)

Rydyn ni wedi bod yn dysgu sut i ysgrifennu rysait. Rydyn ni wedi dilyn y rysait i greu pitsa blasus iawn! (Rydyn ni wedi bod yn dysgu am ansoddeiriau hefyd!)