Tymor yr Hydref 2015

Y tymor yma ein pwnc ni ydy “Un tro….” Edrychon ni ar chwedlau gyda themau tebyg a gwneud mapiau stori er mwyn cynorthwyo ni i ddysgu’r chwedlau, eu actio nhw, ysgrifennu amdanynt yn ein llyfrau a wedyn eu newid er mwyn creu ein straeon newydd ni.

Darllenon ni lawer o straeon a chwedlau gan gynnwys  Y Tri Mochyn Bach a Elen Benfelen a’r Tri Arth. Roedd defnyddio dulliau Pie Corbett yn ein helpu i ddysgu mwy a roedd e’n llawer o hwyl hefyd.

Edrychwch ar ein gwaith ni.

Y Tri Mochyn Bach

IMG_7375[1]

IMG_7379[1]

IMG_6977[1]

IMG_6981[1]

Goldilocks

Elen Benfelen a’r Tri Arth

Trefnon ni’r gwrthrychau o ran maint ac ysgrifennu disgrifiadau o’r cymeriadau gan ddefnyddio swigod meddwl.

IMG_7376[1]

IMG_7380[1]

Y Gryffalo

Yn ystod ein hamser  “Ditectif Natur” gwnaethon ni luniau mawr o’r Gruffalo wrth ddefnyddio deunydd natur.

Beth ydy’ch barn chi?

IMG_7100[1]

IMG_7101[1]

IMG_7107[1]

IMG_7105[1]

Mmmm edrychwch ar beth gwnaethon ni yn y dosbarth – roedd yn flasus dros ben ac yn ffrwythaidd, ac heb siw na miw o’r Gryffalo!

IMG_7111[1]

IMG_7108[1]

IMG_7109[1]

IMG_7119[1]

IMG_7120[1]

IMG_7125[1]

Dyma ein gwe gwaith sy’n dangos ein gwaith ar gyfer y tymor hwn.

Un tro Topic Web