Tymor y Gwanwyn 2016

Ein pwnc ar gyfer Tymor y Gwanwyn  ydy 1,2,3 Ffwrdd a ni a byddwn ni’n dysgu gan fwyaf am “Bwyd a ffermio”.

Cliciwch ar y cyswllt er mwyn gweld ein gwe gwaith am y tymor hwn.

Yn ystod ein sesiynau tu allan i’r dosbarth gwanethon ni ein ffermydd ein hunain a lleoedd i’r gwahanol anifeiliaid.

IMG_7236[1]IMG_7243[1]

IMG_7238[1]IMG_7234[1]

IMG_7239[1]

 

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am wartheg a beth maen nhw’n cynhyrchu drosom ni. Yn gyntaf dysgon ni am laeth – o ble mae’n dod, a’i daith o’r buwch i’r ffatri, ac yn olaf i’n grawnfwyd a’n te a choffi.

Dyma peth o’n gwaith ni yn ein llyfrau yn ogystal a lluniau o’r ffermydd rydyn ni wedi gwneud.

IMG_7378[1]IMG_7381[1]

Dyma lluniau ohonom ni yn gwneud menyn, roedd yn hawdd iawn ac yn flasus dros ben. Roedd yn cymryd 9 munud er mwyn newid yr hufen dwbl i fenyn, ydych chi’n gallu curo ein hamser ni?