Tymor yr Hydref 2015

Dyma cynllunio Tymor yr Hydref:

Cynllun Tymor yr Hydref 2015

Here’s the Topic Web for the Autumn Term:

Autumn Term 2015 planning

 

Roedden ni wedi dysgu am Dde Affrica…

We learnt about South Africa…

Roedden ni wedi paratoi salad ffrwythau.

We prepared fruit salad.

Salad Ffrwythau

Roedden ni wedi creu celf tebyg i waith Esther Mahlangu, arlunydd o Dde Affrica.

We created art similar to the work of Esther Mahlangu, an artist from South Africa.

IMG_0613

IMG_0671

IMG_0672

IMG_0611