Llawlyfr Cymraeg Hydref 18

Mae’r llawlyfr yn cynnwys cyngor ymarferol i rieni a gofalwyr ar weithdrefnau dyddiol yr ysgol. Mae’r gweithdrefnau yma yn deillio o bolisïau ffurfiol yr ysgol . Os ydych yn dymuno gweld y polisïau eu hunain, cysylltwch â’r ysgol gan ddefnyddio’r wybodaeth yn y tab ‘cysylltiadau’