Tymor yr Haf 2016

ANTUR YN YR AIFFT

Ein thema y tymor hwn yw Antur yn yr Aifft. Dyma’n map thema:

map thema antur yn yr aifft

 

Our theme this term is Antur yn yr Aifft. Here is our topic web:

topic web antur yn yr aifft

_______________________________________________________________________________

Geirfa Allweddol/ Key vocabulary

 Thema / Theme

Yr Aifft Egypt
Eifftwyr Egyptians
Yr afon Nîl River Nile
Anialwch Desert
Bedd Tomb
Pharo Pharaoh
Pyramid Pyramid
Y byd a ddaw Afterlife
Mwmeiddio Mummify
Tymheredd Temperature
Poblogaeth Population

Mathemateg 

Amcangyfrif Estimate
Talgrynu Round
Cyfesurynnau Coordinates
Ffracsiynau Fractions
Hanner Half
Chwarter Quarter
Traean Third
Diagram Venn Venn Diagram
Diagram Carroll Carroll Diagram
Graph Bar Bar Graph
Echelin Axis

 Gwyddoniaeth

Grym Force
Gwthio Push
Tynnu Pull
Ffrithiant Friction
Disgyrchiant Gravity
Arwyneb Surface
Magnet Magnet
Atynnu ( tynnu at ei gilydd) Attract
Gwrthyrru ( symud oddi wrth ei gilydd) Repel
Gogledd North
De South
Bar fagnet Bar magnet
Magnet pedol Horseshoe magnet

 Iaith / Language

esboniad explanation
dyddiadur diary
erthygl papur newydd newspaper report
ysblennydd splendid
delfrydol ideal
anhygoel incredible
syfrdanol amazing
anial desolate
tywodlyd sandy
crasboeth scorching
diwrnod i’r brenin a day fit for a king
wrth fy modd / wrth ein bodd In my element
y rheswm cyntaf the first reason
yn ogystal â hynny in addition to this
heb os nac oni bai without a doubt
yn olaf ond nid yn lleiaf last but not least