Tymor y Gwanwyn 2016

Thema’r tymor hwn yw Am Wastraff ! Dyma’r map thema.

        Map Thema Cymraeg

Geirfa Allweddol / Key Vocabulary   

Iaith

Awdur

Author

Broliant

Blurb
Ffuglen

Fiction

Ffeithiol

Factual

Brawddeg

Sentence

Paragraff

Paragraph

Ansoddeiriau

Adjectives

Berfau

Verbs

Cysyllteiriau

Connectives

Bardd / Barddoniaeth

Poet / Poetry

Cerdd

Poem
Pennill

Verse

Sillaf

Syllable

Cyffelybiaeth

Simile

Cyflythrennu

Alliteration

Mathemateg

Unedau

Units
Degau

Tens

Cannoedd

Hundreds
Miloedd

Thousands

Pwynt degol

Decimal Point
Adio

Add

Tynnu

Subtract
Rhannu

Divide

Lluosi

Multiply
Perimedr

Perimeter

Arwynebedd

Area
Ceiniog

Penny

Punt

Pound
Amcangyfrif

Estimate

 

Thema

Gwastraff

Waste
Sbwriel

Rubbish

Llygredd

Pollution
Safle tirlenwi

Landfill site

Arbed, Ailddefnyddio, Ailgylchu

Reduce, reuse, recycle

Ymchwilio

Investigate

Dosbarthu

Classify

Prawf teg

Fair test

Casgliad

Conclusion

 

 

Ymweliad â Llyfrgell Llandrindod

Ar ddydd Mercher, Ionawr 20fed aeth plant Dinas Emrys i’r Llyfrgell yn Llandrindod i gwrdd â’r awdur lleol Frances Thomas. Hi yw awdur y llyfrau Megan the Detective. Buodd hi’n darllen ei gwaith ac ateb cwestiynau’r plant.

Am fwy o wybodaeth am Frances Thomas, darllenwch y gwefannau:


Gwerth y Tymor

Gwerth y Tymor yw Doethineb. Dyma’r collage hyfryd mae plant Dinas Emrys wedi ei wneud i ddehongli’r gwerth. Gallwch ei weld yn Neuadd yr Ysgol.

 

IMG_0797 (1)

Rydyn ni wedi bod yn cyfansoddi rapiau am ailgylchu. Dyma gasgliad ohonynt:

 

Recycling Rap

Don’t you dare throw your trash,

You can turn it into cash,

Turn your plastic

Into something fantastic,

Turn your cars

Into bars.

Give your Teddy to little Freddy.

Don’t waste water and light

Cos that’s just not right.

Remember reduce, reuse and recycle

Save the world and that is final.

Recycling Rap

Don’t mash your trash

Make it into cash.

Turn your wrapper

Into something dapper.

Recycle your plastic

Make something fantastic.

Don’t throw away your toys

Give them away to girls and boys.

Reduce, reuse, recycle

That message is really vital.

Recycling Rap

Don’t chuck your trash

Turn it into cash!

Don’t bin junk

Or you’ll end up like a punk!

If you have a party bash

You’ll end up with a lot of trash!

Don’t throw your metal tins

Turn them into perfect pins!

Don’t bin your fan

Give it to another man!

Don’t chuck your waste

Turn it into tooth paste!

Don’t bin you cat

Turn it into a mat!

Remember, remember to recycle!

Recycling Rap

Don’t throw away your plastic

Turn it into something fantastic.

Don’t throw away your glass

It will turn to methane gas.

Don’t throw away your toy

Give it to another boy.

Don’t throw away your paper

Turn it into a sky scraper.

Reduce, yo!

Reuse, yo!

Recycle , yo, yo, yo!

Recycling Rap

Don’t throw it in the bin

Glass, paper, plastic, tin.

Don’t throw away your toys

Give them to other girls and boys.

Don’t throw away your pills

Make them into tills.

Don’t throw your plastic

Turn it into elastic.

Don’t throw stuff in the bin.

And if you don’t,

You’ll save the world from dying.

 

 

Dyma eitemau allan o gynnyrch a ailgylchwyd. Mae’r dosbarth wedi bod yn brysur!

IMG_0834 IMG_0835 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0850 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0855 IMG_0857IMG_0858IMG_1016 (4)

_____________________________________________________________________________

Pasg Hapus i bawb!

IMG_1012 (3)