C3 Dinas Emrys

Mrs. Tomos
Blwyddyn 3 a 4 Ffrwd Gymraeg

Croeso cynnes i dudalen Dinas Emrys.

A warm welcome to the Dinas Emrys page.

dinas emrys

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a rhoi cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydyn ni’n gwneud yn y dosbarth. Gobeithio bydd y wybodaeth, y lluniau a’r gwefannau / apiau yn eich helpu i gefnogi eich plentyn ac atgyfnerthu’r gwaith yn y dosbarth.

Edrychwn ymlaen at dymor o hwyl wrth ddysgu!

 

Our aim is to share information and give you a flavour of what we do in class. We hope that the information, the pictures and the websites / apps will help you to support your child and reinforce the work that we do in class.

We look forward to a term of learning with enjoyment!

 

Mrs Meryl Tomos, Mrs Gwyneth Hammond, Mrs Emily O’Connell, Mrs Debbie Cornelius

 


O ble daw’r enw Dinas Emrys ? / From where does the name Dinas Emrys come?

Mae yna stori enwog sy’n gysylltiedig â Dinas Emrys. Cliciwch ar y linc:

There is a famous story associated with Dinas Emrys . Click on the link:

https://www.nationaltrust.org.uk/craflwyn-and…/a-tale-of-two-dragons

 


Gwaith Cartref / Homework

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi i’r plant ar ddydd Gwener a dylid ei ddychwelyd erbyn dydd Llun.

Mae’n bwysig darllen bob nos ynghyd â dysgu tablau a geiriau sillafu.

Homework is given to the children on a Friday and should be handed in on the following Monday.

It is important to read with your child every night as well as learn tables and spelling words.


Ymarfer Corff / P.E.

Mae Mrs Cornelius yn dysgu ymarfer corff ar ddydd Gwener ac mae Activ8 yr wythnos ganlynol bob yn ail ddydd Llun.

Mrs Cornelius teaches P.E. every other Friday and there is Activ8 the following week every other Monday.


Apiau a Gwefannau Defnyddiol / Useful Apps and Websites