Tymor yr Haf 2016

Ein cywaith y tymor yma ydy Ein Byd Bendigedig. Fe fyddwn yn edrych ar y Ddaear yn y gofod ac yn nes ymlaen ar Fforestydd glaw Brasil. Dyma ein cynllun am y tymor.

Cymraeg Y Byd Bendigedig Summer 2016

Our topic this term is Ein Byd Bendigedig (Our Wonderful World) We will be looking at the Earth in Space and later on this term at The Amazon Rainforest. Here is the topic web for the term. 

Y Byd Bendigedig Summer 2016 (1)

Gwnaeth rhai o’r plant lun Cysawd yr Haul ar iard yr ysgol. Ardderchog ! Will and Osian made this picture of the Solar System on the yard.

IMG_2221[1]

Mae’r plant wedi bod yn dysgu am drefn y planedau. Dyma eu lluniau hyfryd. The children have been learning about the order of the planets. Here are their wonderful pictures.

IMG_2310[1]

Rydyn ni wedi creu gorsaf ofod fel yr un mae Tim Peake ynddo. Tybed beth fyddwn yn darganfod ?!

We have created a space station like the one Tim Peake is on. I wonder what we will discover?!

IMG_2309[1]

Sut mae’r balwn yn teithio ar hyd y llinyn ? Beth sydd yn ei wthio ymlaen ?

How does the balloon travel along the string ? What is pushing it forward ?

IMG_2273[1]

Fe wnaethon ni lygod roced. Edrychwch arnyn nhw yn hedfan.

We made our own mice rockets.

Can you see them fly ?

IMG_2293[1]

IMG_2320[1]   Rocedi jync. Junk model rockets.

IMG_2357[1]

Daeth Techniquest a’i Starlab i’r ysgol . Roedd yn wych. Roedden ni yn hoffi hedfan drwy’r gofod i’r planedau !

Techniquest came to school with their Starlab. It was great and we particularly enjoyed flying through space to visit planets !

IMG_2362[1]

Rydyn ni wedi bod yn edrych ar y llun Starry Night gan Vincent Van Gogh.  Rydyn ni wedi ceisio creu llun yn yr un arddull gan arsylwi yn fanwl. Waw ! Am lawer o aristiaid sydd yn y dosbarth !

We have been learning about the painting Starry Night by Vincent Van Gogh. We tried to copy his drawing by careful observation. Wow ! What a lot of wonderful artists there are in the class !

IMG_2351[1]

IMG_2376[1]