Tymor y Gwanwyn 2016

Dathlu Dydd Gwyl Dewi yn C2 . Dysgu Cylch y Cymry a’r Delyn Newydd.Celebrating St David’s Day in C2. We learnt two Welsh dances -Cylch y Cymry a’r Delyn Newydd.

IMG_0779 IMG_0773 IMG_0753 IMG_0752

 

IMG_2095

Patrwm cymesur bendigedig ! An excellent symmetrical pattern ! Da iawn ti !

IMG_2103
Diolch am wneud y crempogau blasus gyda ni Jess ac Emily ! Thank you for making the tasty pancakes with us Jess and Emily !

IMG_2111

 

IMG_2113
Arsylwi gofalus -artistiaid C2 wrth eu gwaith. Careful observations- C2 artists at work.

 

IMG_2078

IMG_2065

Mwynhau dysgu am ffracsiynau ! Enjoying learning about fractions !

 

Cliciwch ar yr isod i weld trosolwg o’r hyn fyddwn yn ei wneud y tymor hyn.

Topic Cymraeg 2016

Spring 2016 Topic Web English C2

IMG_3466

Dyma ddau o’r lluniau hyfryd oedd yn cael eu harddangos yn Stryd Middleton dros  gyfnod y Nadolig.

IMG_3467

 

IMG_3489
Rydyn ni yn dysgu am ein corff. Dyma ein lluniau hyfryd o’n ysgerbydau. Roedd rhaid i ni arsylwi yn ofalus i wneud siwr ein bod yn gywir !

IMG_3490

IMG_1912
Yna fe aethon tu allan i wneud ysgerbydau allan o frigau !

IMG_1916

IMG_1927
Dyma ni yn darganfod beth sydd y tu mewn i’n corff anhygoel !

 

 

 

 

 

 

Mae ‘Amser Darganfod ‘ yn amser pan mae’r plant yn cynllunio’r gweithgareddau yr hoffen nhw ei wneud  yn ymwneud a’r thema. Dyma rhai esiamplau o’r wythnosau diwethaf.

IMG_3453IMG_1949

IMG_1919IMG_1923

 

IMG_1940

Weithiau rydyn ni yn gwneud mathemateg y tu allan !

IMG_2040
Daeth Carol i siarad gyda ni am pa mor bwysig ydy edrych ar ol ein dannedd. Rydyn ni yn bendant eisiau dannedd iach !!

IMG_2039Daeth Carol i siarad gyda ni am ba mor bwysig ydy i ofalu am ein dannedd. Rydyn ni eisiau dannedd iach ! Carol came to talk to us about the importance of looking after our teeth. We definitely want healthy teeth !!

Diwrnod Santes Dwynwen. The Welsh Valentine Day. Ionawr 25 January.
Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen.  Ionawr 25.