Tymor yr Haf 2016

Mae Miss. D. Jones ar gyfnod mamolaeth tan Tymor y Gwanwyn 2017.

Fe fydd Miss. L. Jones yn dysgu’r dosbarth nes ei bod yn dychwelyd.

Croeso i C1 Llyn y Fan Miss. L. Jones!

 

Ein thema y tymor yma yw ‘Byd Bendigedig’. Am fwy o fanylion plis edrychwch ar ein map thema isod.

Our topic this term is ‘Byd Bendigedig’. Please look on our topic web for more information.

 

 

Darllenon ni y stori, ‘Mae Mam ar goll’. Rydyn ni wedi defnyddio creigiau stori, actio a gwneud mapiau stori hyfryd.

We read the story, ‘Monkey Puzzle’. We used the story stones to adapt the story, we have been acting and also created our own fantastic story maps.

mae mam ar goll

monkey puzzle

 

 

 

 

 

 

Rydyn ni wedi darllen y stori, Elfed.

Elmer

elfed

 

 

 

 

 

Geirfa allweddol/Key vocabulary

Dyma rhestr o eirfa i’ch helpu/ Here is a list of vocabulary to help you.

Eliffant Elephant
Jiraff Giraffe
Teigr Tiger
Llew Lion
Neidr Snake
Mwnci Monkey
Gorila Gorilla
Llewpard Leopard
Coed Trees
Jyngl Jungle