Tymor y Gwanwyn 2016

Thema y tymor yma ydy ‘1, 2, 3, ffwrdd a ni!’ sy’n seiliedig ar Fwyd a Ffermio.

___________________________________________________________

Bwyd

Er mwyn cyflwyno ein thema bwyd gofynnwyd i’r dosbarth i edrych yn eu cypyrddau bwyd adref a dod o hyd i’r bwyd mwyaf anghyffredin. Fe wnaeth pob plentyn ddangos ei bwyd i’r dosbarth ac esbonio beth oedd y bwyd wrth i ni gael trafodaeth ddosbarth. Dyma lun o’r bwyd mwyaf anghyffredin wnaethon ni ddod o hyd i. Ydych chi’n gwybod beth ydyw?

IMG_5307

Fe aethon ni ati i greu ‘Wyddor Bwyd’ yn y dosbarth. Edrychwch ar y llun isod.

IMG_5768 IMG_5769

Dyma rhestr o eirfa i’ch helpu.

food

bwyd

fruit

ffrwythau
vegetables

llysiau

milk

llaeth
apple

afal

orange

oren
grapes

grawnwin

strawberries

mefus
potatoes

tatws

carrots

moron
peas

pys

baked beans

ffa pob
sausages

selsig

pizza

pitsa

sandwich

brechdan
water

dwr

___________________________________________________

Ar y Fferm / On the Farm

Rydyn ni wedi bod yn dysgu can am y fferm. Gofynnwch i’ch plentyn i ganu’r gan i chi adref.

                                                  “Mae gan Ewythr Ifan fferm

I ai, i ai, o.

Ac ar y fferm mae ganddo fuwch,

I ai, i ai, o.

Gyda mw mw yma, mw mw draw,

Mw mw mw mw ar bob llaw.

Mae gan Ewythr Ifan fferm,

I ai, i ai, o. “

Pa anifeiliaid arall sy’n byw ar y fferm? Allwch chi feddwl am pennill arall i’r gan?

Dyma rhestr o eirfa i’ch helpu.

farm

fferm
farmer

ffermwr

cow

buwch

sheep

dafad

chicken

iar
pig

mochyn

goat

gafr

duck

hwyaden

horse

ceffyl
sheepdog

ci defaid

goose

gwydd
donkey

asyn

 scarecrow bwgan brain 
 tractor tractor 
 pond pwll dwr 

________________________________________________________

Taith llaeth / The Journey of Milk

Rydyn ni wedi edrych ar taith y llaeth o’r fuwch i’r siop. Dyma ni yn chwarae rol y ffermwr yn godro’r fuwch. Roedd yn waith caled ceisio cael y paent allan er mwyn creu llun!

IMG_5664IMG_5650

_________________________________________________________

Llaeth / Milk

Rydyn ni wedi bod yn blasu gwahanol laeth yn y dosbarth – llaeth gafr, llaeth soya a llaeth reis. Dyma ni yn blasu’r llaeth ac yn rhoi sgor allan o 10 iddynt. 

IMG_5765

Rydyn ni wedi bod yn blasu gwahanol flas o ysgytlaeth yn y dosbarth. Dyma’r graffiau wnaethon ni greu i ddangos sawl plentyn oedd yn hoffi ysgytlaeth mefus fwyaf a sawl plentyn oedd yn hoffi ysgytlaeth siocled fwyaf. 

_________________________________________________

Gwneud Menyn / Making Butter

Fe wnaethon ni wneud menyn allan o hufen. Dyma sut wnaethon ni wneud y menyn. Yn gyntaf roedd yn rhaid i ni rhoi’r hufen mewn jar.

IMG_5584

Nesaf roedd yn rhaid i ni siglo’r jar nes bod yr hufen yn troi i fenyn. Roedd yn waith caled!!

IMG_5624

Amser i rhoi y menyn ar y bara.

Iym iym! Blasus iawn!

                                         __________________________________________

Amser Darganfod

Rydyn ni wedi bod yn sortio anifeiliaid y fferm yn y dosbarth. Dyma ni yn helpu’r ffermwr i rhoi yr anifeiliaid yn ol yn y caeau cywir ar y mat fferm. 

IMG_5644

_________________________________________________________

Diwrnod Santes Dwynwen

Dyma ni yn creu bisgedi siap calon a cardiau ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen.

IMG_5737 IMG_5763