C1 Llyn y Fan

Miss. D. Jones
Meithrin a Derbyn Ffrwd Gymraeg / Welsh Stream Nursery and Reception

c1

Edrychwch beth rydyn ni wedi bod yn gwneud y tymor yma drwy glicio ar y linc ar y chwith – Tymor yr Hydref 2015.

____________________________________________________

Manylion / Details

Dyma gopi o’r llyfryn ‘Dechrau yn yr Ysgol’.

Llyfryn Dechrau yn yr Ysgol C1 

__________________________________________________

Gwefannau

Dyma rhestr o wefannau defnyddiol. Mae pob gwefan ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Plis dewiswch yr iaith priodol ar y tudalennau isod.

Ffrindiau’r Wyddor

Pori Drwy Stori

Cyw

Un tro

BBC Plant Cymru

Darllen ‘da fi / Read with me

Geiriadur / Welsh Dictionary

Dysgu Cymraeg / Learning Welsh

Top Marks