Cyflawniadau

Canlyniadau Eisteddfod Llandrindod 2015
 Celf
Meithrin a Derbyn – 1af Ruby.
Blwyddyn 1 a 2 – 3ydd Jessica.
Blwyddyn 3 a 4 – 1af Morgan, 2ail Tahlia.
Llawysgrifen
Blwyddyn 1 a 2 – 3ydd Thirza.
Blwyddyn 3 a 4 – 2ail Holly B.
Blwyddyn 5 a 6 – 2ail Chloe H.
Stori
Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Morgan.
Blwyddyn 5 a 6 – 3ydd Rowan a Demi-Leigh.
Adrodd
Meithrin a Derbyn – 1af Maisie, 2ail Charlotte, 3ydd Isaac.
Blwyddyn 1 a 2 – 2ail Poppy.
Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Caitlin.
Blwyddyn 5 a 6 – 1af Tegan, 2ail Cerys.
Adrodd Dysgwyr
Blwyddyn 5 a 6 – 2ail Aiesha, 3ydd Louis.
Unawd
Meithrin a Derbyn – 1af Eva, 2ail Isaac, 3ydd Charlotte.
Blwyddyn 1 a 2 – 2ail Poppy.
Blwyddyn 3 a 4 – 1af Luke M, 3ydd Caitlin.
Blwyddyn 5 a 6 – 2ail Chloe H.
Unawd Piano
Blwyddyn 3 a 4 – 2ail Luke W.
Blwyddyn 5 a 6 – 1af Cerys G, 3ydd Chloe H.
Unawd Offerynnol
1af Annie.
 Y perfformiad a gafodd y beirniaid y pleser mwyaf, oedd Luke M am ei unawd.
_______________________________________________
Canlyniadau Gala Nofio’r Urdd Tachwedd 2015
Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu yng Ngala Nofio’r Urdd.
Broga bl 5 a 6: Annie – 1.05. 90, Cerys G – 1.26.84, Carwyn 1.10.13
Broga bl 3 a 4: Gaian – 0.26.02, Caio – 0.29.35
Cefn bl 5 a 6: Emily – 0.52.43, Maisie L – 0.55.54
Rhydd bl 3 a 4: Gaian – 0.25.65, Caio – 0.25.80
Rhydd bl 5 a 6: Carwyn – 0.51.79, Emily – 0.49.43, Cerys G – 0.56.13
Cyfnewid Cymysg bl 5 a 6: Maisie L, Annie, Emily, Cerys G – 1.56.78
__________________________________________________
Canlyniadau Cog-Urdd Ionawr 2016
1af Maisie L
2ail Grace
3ydd Emily
4ydd Chloe H
Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu.
_____________________________________________

Pel-rwyd Ionawr 2016

Da iawn i’r tim pel-rwyd heddiw am ennill 3 gem yn erbyn ysgolion yr ardal. Sgiliau pel-rwyd ffantastig!

_______________________________________________