Croeso

croeso

Croeso i Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru, Trefonnen.

Ysgol Eglwys ddwy ffrwd, wirfoddol reoledig, gymunedol i blant 4-11 oed yw Ysgol Trefonnen; mae rhai o’r plant yn dysgu’n gyfangwbl drwy gyfrwng y Gymraeg a rhai drwy gyfrwng y Saesneg. Ond, mae’n plant i gyd yn rhannu’r un profiad cyffredin o fyw a dysgu yng Nghymru. O fewn adeilad yr ysgol y mae wyth ystafell ddosbarth, ystafell i rieni a’u plant bach, Ti a Fi, grwp Blynyddoedd Cynnar cyn-ysgol (Cyfrwng Saesneg) a Chylch Meithrin.

quilt

healthy-schools eco-sgolion