Staff yr Ysgol

Y Brifathrawes
Mrs. Stuart-Lyon

Athrawon
C1 Llyn y Fan – Ms. Jones
C3 Dinas Emrys – Mrs. Tomos
C4 Tryweryn – Miss Hughes (Dirprwy Brifathrawes)
S1 Harlech – Mr. Lawrence
S2 Y Bala – Mrs. Motton
S3 Cilmeri – Mrs. Smith
S4 Beddgelert – Mrs. Baynham

Athrawon CPA
Mrs. C. James a Mrs. Cornelius

SENCo – Mrs. Cornelius

Cynorthwywyr Dysgu
Mrs. M. Davies, Mrs. J. Hughes, Mrs. S. Barker, Mrs. E. O’Connell, Mr. R. Coleman, Miss. S. Pugh, Miss. S. Francis, Mrs. T. Brown, Mrs. G. Hammond, Miss. M. Thomas, Mr. A. Cromie, Mrs. J. Wilson a Miss. D. Jarman.

Ysgrifenyddion
Mrs. O. James a Mrs. A. James

Staff Cinio
Mrs O James
Miss Heighway
Mrs Barker
Ms Harman
Miss Francis
Mr A Cromie
Mrs Davies
Miss Thomas
Mrs Wilson

Rheolwr y Gymuned
Mrs. B. Gough