Gwasanaeth Eglwys y Drindod

It was a fantastic evening at Holy Trinity last night. The end of term service was beautiful and the singing and the performances were lovely.

Well done to all the excellent readers!!

Big thanks to all the parents/carers for your wonderful support.

Diolch

Helo bawb

Roedd hi yn noson wych neithiwr yn Eglwys y Drindod. Roeadd gwasanaeth diwedd y tymor yn hyfryd ac roedd y perfformiadau canu yn arbennig.

Da iawn i’r darllenwyr gwych!!

Diolch enfawr i’r holl rieni a’r gofalwyr am eich cefnogaeth bendigedig!

Diolch yn fawr