Ffair Nadolig

The KS 2 Christmas Fair is tomorrow afternoon – take a look at the wonderful treats available to buy (check out Facebook or the website).

Prices from 10p to a couple of quid for these fantastic crafts.

Children will have the opportunity to buy crafts in the afternoon. Doors open to parents/carers from 3.30 pm.

Diolch yn fawr

Prynhawn yfory fe fydd Ffair Nadolig CA 2 – edrychwch ar y pethau arbennig hyn a fydd ar werth.

Prisiau o 10 c i fyny at ychydig bunnoedd am y crefftau hyfryd hyn.

Fe fydd y plant yn cael cyfle i brynu u crefftau yn ystod y prynhawn. Drysau ar agor i’r rhieni/gofalwyr am 3.30 yp.

Diolch yn fawr