Ffair Nadolig Ffrindiau

Cododd Ffair Nadolig Ffrindiau Trefonnen elw anhygoel o
£ 1010.99! Gwaith anhygoel!

Mae’r cyfanswm a godwyd yn ystod y 4 mis diwethaf nawr £ 1708.93 sy’n well na’r targed o £ 1200

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu i godi arian i dalu am y bysiau panto a mwy!!

Nadolig Llawen a diolch o galon am yr holl waith caled.