Eisteddfod Llandrindod 2016

Canlyniadau Eisteddfod Llandrindod

Celf Meithrin/ Derbyn

Art Nursery/ Reception

3ydd Blanca

Canu Meithrin / Derbyn

Solo Nursery / Reception

1af Ava

2il Maisy

3ydd Isla

Canu Blwyddyn 1 a 2

Solo Years 1 and 2

3ydd Lillian Millen

Adrodd Blwyddyn 1 a 2

Recitation Years 1 and 2

1af Lillian Millen

Adrodd 3 a 4

Recitation Years 3 and 4

1af Caitlin Hurst

2il Edie Leafe

Canu Blwyddyn 3 4

Solo Years 3 and 4

1af Luke Millington

2il Seren Price

Llawysgrifen Blwyddyn 3 a 4

Handwriting Years 3 and 4

3ydd Luke Millington

Arlunio Blwyddyn 3 a 4

Art Years 3 and 4

3ydd Evie Gray

Unawd Piano Blwyddyn 3 a 4

Piano Solo Years 3 and 4

1af Tom Bolland

3ydd Seren Price

Unawd Offerynnol Blwyddyn 3 a 4

Instrumental Years 3 and 4

Joint 1st Caitlin Hurst and Edie Leafe

Ysgrifennu stori Blwyddyn 3 a 4

Story Years 3 and 4

2il Caitlin Hurst

Celf Blwyddyn 5 a 6

Art Years 5 and 6

1af Rowan Beasley

Ysgrifennu stori Blwyddyn 5 a 6

Story Years 5 and 6

1af Megan Shuker

2il Ioan Greason-Walker

Unawd Piano Blwyddyn 5 a 6

Piano Solo Years 5 and 6

3ydd Luke Withers

Adrodd Blwyddyn 5 a 6

Recitation Years 5 and 6

3ydd Tegan Hall

Y perfformiad gorau yn yr adran gerdd : Luke Millington ( am yr ail flwyddyn yn olynnol)

The best performance in the Music Section: Luke Millington ( for the second year in succession)