Mrs Tuffnell

Roedd cyngerdd ffantastig yn yr Ysgol y prynhawn ‘ma er mwn hodi ymddeoliad Mrs gwawr Tuffnell. Roedd Mrs Tuffnell yn athrawes wych, yn greadigol, caredig a gofalgar. Mae llawer o blant wedi bod yn ei dosbarth dros y blynyddoedd ac mae Ysgol Trefonnen a Llandrindod yn lleodedd llawer gwell oherwydd ei bod hi wedi bod yma.

Saeth llawer o’i chydweithwyr ar hyd y blynyddoedd i’r digwyddiad – o Gymru benbaladr a hyd yn oed o’r Dominican Republic. Perfformiodd pob dosbarth eu fersiwn nhw eu hunain o ganeuon I ddweud ‘diolch’ a ‘hwyl fawr’.

Cafodd Mrs Tuffnell flodau, balwnau ac anrheg arbennig are i hymddeoliad. Dymunwn yn dda iddi a gobeithio y bydd hi’n dod nol i’n gweld yn fuan.

Hwyl fawr Mrs Tuffnell. Ymddeoliad Hapus.

IMG_1366