Jewellery and earrings

Gofynnwyd i ni egluro polisi’r ysgol am glustdlysau a gemwaith i’r rhieni i gyd, gofalwyr ac eraill. Mae’r polisi swyddogol yn honni:

Ni ddylid gwisgo gemwaith o gwbl o achos diogelwch, i warchod y plentyn, plant eraill ac athrawon rhag niwed. Os ydy’r gweithgaredd heb gyffwrdd, chwaraeon eithaf diogel, gall plant gyda chlustiau sydd newydd gael eu tyllu wisgo clustdlysau gyda phlaster drostynt. Mae’r pwyslais ar rieni / gofalwyr y plentyn i wneud hyn.

Felly i fod yn glir, dylai plant sy’n gwisgo clustdlysau, oriawr ayyb allu eu tynnu cyn iddynt gymryd rhan mewn addysg gorfforol, nofio neu unrhyw weithgaredd chwaraeon arall. Pan nad yw’r plant yn gallu eu tynnu eu hunain dylai rhieni eu tynnu cyn ysgol ar y diwrnod pan fo nofio, chwaraeon ayyb. Mewn amgylchiadau arbennig gall plant, gyda chlustiau sydd newydd eu tyllu, wneud Ymarfer Corff ayyb os ydy’r ysgol yn credu ei bod hi’n dderbyniol ac maent yn cael eu gorchuddio gyda phlaster gan y rhieni.

Os ydych yn penderfynu tyllu clustiau eich plentyn, mae’r ysgol yn cynghori mai gwyliau’r haf yw’r amser gorau i wneud hyn, gan fod digon o amser i’r twll ddatblygu ac i’r plentyn ddysgu sut i’w rhoi mewn ac allan. Byddai’r ysgol yn rhybuddio yn erbyn gwisgo gemwaith drud yn yr ysgol.

Mae’r polisi yn cyd-fynd gyda chyngor yr Awdurdod Lleol ac ymarfer diogel Addysg Gorfforol Rhifyn 2000 (BAALPE)