Ysgol Trefonnen Bake Off

Dydd Mawrth nesa bydd cystadleuaeth goginio ysgol Trefonnen yn neuadd yr ysgol.

Gwahoddwyd y plant sydd wedi bod yn y Clwb Bwyd llwyddiannus i gymryd rhan. Gofynnwyd i’r plant wneud 3 eitem rhywbeth melys a ddim yn melys sydd wedi’i bobi a brechdan neu wrap ar thema te prynhawn gyda’r llywodraethwyr.

Bydd rhaid cyflwyno 6 o bob eitem ar fwrdd sy wedi ei osos yn barod am y te. Gall rhieni / gofalwyr ddod i wylio am 3.45 a bydd te a choffi tra iddynt gystadlu. Bydd cacennau a diodydd oer ar gael.

Bydd tair gwobr a thystysgrifau ar gyfer y cystadleuwyr.

Plis dewch i’w cefnogi.