Diwrnod Creadigol, Dydd Iau Mehfin 16

Ar ddydd Iau fe gawson ni ddiwrnod Creadigol yn yr ysgol i ddathlu y Gemau Olympaidd a fydd yn cael eu cynnal yn Rio eleni. Thema y diwrnod oedd Rio/Brasil/ Y Gemau Olympaidd. Roedden ni yn ffodus iawn i gael pobl i mewn i’r ysgol i’n dysgu i ddrymio Samba ac i ddawnsio Salsa, ac yn ogystal fe wnaethon ni offerynnau cerddorol, mygydau carnifal a baneri. Ar ddiwedd y dydd ,er nad oedd y tywydd yn caniatai i ni ymdeithio o amgylch y cae , fe gawson ni brofiad Carnifal gan fynd o amgylch y neuadd gan ddangos yr hyn oedden ni wedi ei wneud yn ystod y dydd. Roedd yn ddiwrnod gwych a fwynhawyd gan bawb . Diolch i bawb a gynorthwyodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus.

DSC_0745DSC_0746DSC_0757DSC_0760DSC_0761DSC_0775DSC_0783DSC_0791DSC_0795DSC_0813DSC_0801DSC_0808DSC_0816