Rhannu gyda Rhieni

Mae gan blant sydd yn darllen adref, yn rheolaidd o oed ifanc, well siawns i lwyddo yn yr ysgol. Rydyn ni yn cynnal her gyffrous sef her ddarllen Trefonnen ’Rhannu gyda Rhieni’ i hybu y mwynhad a’r manteision o ddarllen. Gwahoddwn holl rieni plant y Cyfnod Sylfaen i fewn i’r ysgol i ddarllen gyda’u plant yn ein sesiynau pnawn Gwener ‘ Rhannu gyda Rhieni’ am 3.00 y.p. yn dechrau ar 10.6.16 am gyfnod o bump wythnos. Fe fydd hyn yn gyfle gwych i chi ddod i mewn a chael amser pleserus yn darllen gyda eich plentyn. Mae croeso i chi ddod â chlustog, ryg a’ch hoff lyfrau i rannu gyda’ch plentyn. Fe fydd gennym lyfrau y gallwch chi ddarllen gyda’ch plentyn. Os na allwch ddod i’r ysgol peidiwch a phoeni fe fydd eich plentyn yn cael ei roi gyda phlentyn hŷn neu oedolyn arall.

Er mwyn i blant wneud cynnydd gyda’i sgiliau darllen yn yr ysgol mae angen iddyn nhw fod yn darllen ei llyfr ysgol gyda oedolyn adref o leiaf tair gwaith yr wythnos. Fe fydd athrawon y dosbarthiadau yn rhoi sticeri yn llyfrau darllen y plant pan fydd hyn yn digwydd. Pan fydd gan eich plentyn 5 sticer fe fydd eich plentyn yn cael gwahoddiad i ddod i ddigwyddiad arbennig –i’w gyhoeddi.

Dewch i ni ddarllen !

Diolch am eich cefnogaeth
Tîm y Cyfnod Sylfaen

Trefniadau ‘Rhannu gyda Rhieni’

Agorir y gatiau am 2.55 y.p. ac fe fydd rhywun wth y drws am y 5 munud nesaf . Ar ôl hyn fe fydd y gatiau yn cael eu cloi ac ni fydd modd dod i fewn.

Arhoswch wrth ddrws dosbarth eich plentyn mwyaf ifanc.

Fe wnaiff yr athrawes/athro ddod a ‘ch plentyn atoch chi.

Chwiliwch am le y tu allan i eistedd gyda’ch plentyn (os fydd hi’n bwrw fe fydd y sesiynau yn y dosbarthiadau a’r neuadd)

Mwynhewch rannu llyfrau gyda’ch plentyn a’i clywed yn darllen .

Pan glywch chi y tamborin tua 3.20 y.p. ewch a’ch plentyn yn ôl at ddrws ei dosbarth.

Arhoswch wrth y drws tan ddiwedd Ysgol sef 3.30 y.p.

Cofiwch mai dim ond gyda’ch plentyn chi eich hun y gallwch ddarllen a bod rhaid i’ch plentyn fod yn eich gofal trwy gydol y sesiwn ddarllen. Ni chaniateir i chi adael y safle gyda’ch plant yn ystod yr amser yma.