Sioe Fflic a Fflac

Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen ymwelwyr pwysig iawn o fyd y teledu heddiw – Fflic a Fflac.

Fe aeth Fflic a Fflac i’r parc i chwarae ar y siglen a’r llithren. Roedd Fflic a fflac eisiau cael picnic ond ddechreuodd hi fwrw glaw! Roedd yn rhaid iddyn nhw wisgo eu cotiau glaw a’u esgidiau glaw a defnyddio eu ymbarel. Yna, fe ddaeth yr haul allan, a roedd yn rhiad iddyn nhw wisgo sbectol haul ac eli haul cyn bwyta eu picnic.

Ar ol y sioe fe ddangosodd ffrindiau Fflic a Fflac sut i wneud pyped allan o blat papur a phapur tisw. Efallai bydd rhai o’r plant yn gwneud pypedau yr ywthnos yma.

Roedd sioe Fflic a Fflac yn sioe Gymraeg a buodd y plant yn canu caneuon gyda’r cymeriadau. Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn aml yn gwylio Fflic a Fflac yn y dosbarth er mwyn hybu dwyieithrwydd. Mae rhaglen Fflic a Fflac i’w gweld ar BBC iplayer hefyd.

IMG_5955

IMG_5959

IMG_5966

IMG_5983

IMG_5994

IMG_5998