Bore Coffi Bendigedig

IMG_1505

IMG_1509

IMG_1511
Cafwyd bore prysur iawn yn neuadd yr ysgol bore yma. Cawsom de a choffi, â rhai picau ar y maen a Bara Brith. Cafwyd perfformiadau gwych gan y dosbarthiadau yn ogystal a grwpiau canu a llefaru. Ardderchog pawb!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!