Ffrindiau

Gwnaeth ffrindiau Trefonnen £145 o elw yn y Bingo Dydd Ffolant ar 9 Chwefror! Diolch i bawb am ddod i chwarae a diolch  i’r ffrindiau am helpu! Roedd hi’n noson llawn hwyl a sbri!