Diwrnod ddim gwisg

Fe fydd diwrnod dim gwisg ysgol Dydd Gwener yma. Awgrymwn rhodd o 50c i godi arian i’r uned Gofal Dwys yn Ysbyty Newcross – byddai un o deuluoedd Ysgol Trefonnen yn ddiolchgar iawn.